توافق‌نامه کاربری


به سامانه کارپیشه بسیار خوش آمدید.

شما ضمن استفاده از سامانه‌ی کارپیشه، شامل karpishe.com و سایر سایتها و ابزارهای مرتبط با آن، موافقت خود را با شرایط مندرج در این توافق‌نامه اعلام و تعهد به انجام مفاد آن را به شرح زیر قبول می‌فرمایید.

  1. از خدمات کارپیشه نباید در جهت اهداف غیر قانونی استفاده شود.
  2. هر گونه آسیب ناشی از رفتار و اقدامات کاربر که منجر به دین و بدهی به شخص ثالث گردد، بر عهده کاربر بوده و مسئولیتی از این حیث برای کارپیشه ایجاد نخواهد کرد.
  3. کاربران موافقت می‌کنند که از حقوق و منافع مشروع کارپیشه و دیگر کاربران حمایت و ضمانت به عمل آورند.
  4. هر گونه استفاده از اطلاعات مندرج در کارپیشه در هر شکلی که باعث نقض منافع تجاری کارپیشه می‌شود، همچون انتشار تبلیغات غیر مجاز تجاری یا غیرتجاری و غیره، مجاز نمی‌باشد.
  5. کارپیشه مجاز می‌باشد استفاده‌ی کاربر از خدمات خود را مورد بازنگری و نظارت قرار دهد.
  6. کارپیشه می‌تواند به تشخیص خود کلیه‌ی خدمات ارائه شده به کاربر را در هر زمان متوقف نماید و در مورد خدمات غیر رایگان، وجه باقیمانده از دوره‌ی ارائه‌ی خدمات را محاسبه و به کاربر بازگرداند.
  7. دریافت هرگونه وجه از کارجو تحت هر عنوان شامل هزینه ثبت‌نام، هزینه آموزش، خرید مواد اولیه یا خرید کالا غیر قانونی است. آگهی‌هایی که شامل این موارد باشند تایید و منتشر نخواهد شد. هزینه پرداخت شده برای این آگهی‌ها پس از کسر هزینه‌های اجرایی و کارمزد درگاه‌های پرداخت بعد از یک هفته به شماره کارت بانکی اعلام شده توسط کاربر واریز خواهد شد.

با توجه به توسعه و تغییرات سریع بازار خدمات اینترنتی، کارپیشه مجاز است تا به طور منظم مفاد این قرارداد را بازنگری و اصلاح نماید و قرارداد جدید را در همین صفحه منتشر نماید.

کارپیشه مجاز می‌باشد تا به صورت یک جانبه این قرارداد را تحت شرایط زیر خاتمه دهد.

  • هرگونه عدول از تعهدات و مقررات مندرج در این قرارداد.
  • ایجاد مزاحمت به هر نحو و مشاهده‌ی رفتارهای غیر متعارف از کاربر که موجب اختلال در ارائه خدمات کارپیشه گردد.
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 23:23