کارپیشه

موتور جستجوی فرصت‌های شغلی ایران

خدمات بررسی اولیه و جذب نیرو جهت استخدام
بخش کارفرمایان

دنبال کار می‌گردی؟

اینجا ثبت‌نام کن

می‌خوای کسی رو استخدام کنی؟

بخش کارفرمایان

دنبال کار می‌گردی؟

به سادگی با جواب دادن به چند سوال صاحب رزومه شو.

ثبت رزومه

قصد استخدام داری؟

از خدمات کارپیشه برای استخدام نیروی جدید استفاده کن

بخش کارفرمایان

چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 03:26