چه کاری؟
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در سایت دانشکار در سراسر کشور

تک نام پندار آریا
 در تهران - میدان هروی
شرایط احراز: 1 سال سابقه کار در حوزه فروش، بازاریابی و یا تحقیقات بازار(درصورتی که فارغ‌التحصیل رشته‌های کشاورزی، دامپروری و یا تغذیه طیور باشید، نیاز به داشتن سابقه کاری نیست ) داشتن فن بیان قوی و...
حقوق 8,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
مدرک کارشناسی
بدون نیاز به سابقه
از 22 تا 38 ساله
استخدام آسان
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (3 روز پیش)
 در شیراز
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (3 روز پیش)
 در کرج
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 22:53