اخبار استخدام

در وب‌سایت ای استخدام  (5 روز پیش)
آزمون فراگیر

در وب‌سایت ای استخدام  (5 روز پیش)
وزارت نیرو
دولتی

در وب‌سایت ای استخدام  (6 روز پیش)
پرستار
سازمان نظام پرستاری
وزارت بهداشت

معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت:به زودی مجوزهای استخدام از سازمان امور استخدمی اخذ می‌شود و حجم زیادی از همکاران پرستار را استخدام خواهیم کرد. عباس عبادی، معاون پرستاری وزیر بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار...

در وب‌سایت ای استخدام  (6 روز پیش)
آزمون فراگیر

در وب‌سایت ای استخدام  (6 روز پیش)
آزمون فراگیر

در وب‌سایت ای استخدام  (6 روز پیش)
سازمان بازرسی کل کشور

در وب‌سایت ای استخدام  (1 هفته پیش)
سازمان بازرسی کل کشور

در وب‌سایت ای استخدام  (1 هفته پیش)
پرستار
سازمان نظام پرستاری
وزارت بهداشت

معاون پرستاری وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین اخبار از نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، در عین حال توضیحاتی درخصوص به کارگیری پرستاران ۸۹ روزه که پیش از این تعدیل نیرو شده بودند ارائه کرد. به ...

در وب‌سایت ای استخدام  (1 هفته پیش)
آزمون فراگیر

در وب‌سایت ای استخدام  (1 هفته پیش)
آزمون فراگیر

شنبه 25 فروردین 1403، ساعت 06:58