چه کاری؟
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در سایت کوانتوم در سراسر کشور

quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (3 روز پیش)
 در قزوین
شرح مسئولیت و وظایف: آشنایی با اصول توسعه، تجهیز و مرچندایزینگ فروشگاه فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره حضوری و تلفنی با مشتریان جهت فروش محصولات ثبت سفارشات تلفنی و حضوری مش...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (4 روز پیش)
 در شیراز
شرح مسئولیتها و وظایف: فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره با مشتریان و ارایه راهنماییهای لازم در خصوص محصولات مختلف ثبت سفارشات مشتریان در سامانه در خصوص نحوه تحوی...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (4 روز پیش)
 در شیراز
شرح مسئولیت و وظایف: آشنایی با اصول توسعه، تجهیز و مرچندایزینگ فروشگاه فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره حضوری و تلفنی با مشتریان جهت فروش محصولات ثبت سفارشات تلفنی و حضوری مش...

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (4 روز پیش)
 در یاسوج
شرح مسئولیتها و وظایف: فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره با مشتریان و ارایه راهنماییهای لازم در خصوص محصولات مختلف ثبت سفارشات مشتریان در سامانه در خصوص نحوه تحوی...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (4 روز پیش)
 در بوشهر
شرح مسئولیت و وظایف: آشنایی با اصول توسعه، تجهیز و مرچندایزینگ فروشگاه فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره حضوری و تلفنی با مشتریان جهت فروش محصولات ثبت سفارشات تلفنی و حضوری مش...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (4 روز پیش)
 در بوشهر
شرح مسئولیتها و وظایف: فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره با مشتریان و ارایه راهنماییهای لازم در خصوص محصولات مختلف ثبت سفارشات مشتریان در سامانه در خصوص نحوه تحوی...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (3 هفته پیش)
 در ساری
شرح مسئولیتها و وظایف: برنامه ریزی در جهت تحقق پلن فروش و بررسی استراتژی شرکت و برنامه جامع فروش تدوین برنامه های فروش برای تحقق پلن کارشناسان و فروشگاه های مربوطه فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان ...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (3 هفته پیش)
 در اردبیل
شرح مسئولیت و وظایف: آشنایی با اصول توسعه، تجهیز و مرچندایزینگ فروشگاه فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره حضوری و تلفنی با مشتریان جهت فروش محصولات ثبت سفارشات تلفنی و حضوری مش...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (3 هفته پیش)
 در اردبیل
شرح مسئولیتها و وظایف: فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره با مشتریان و ارایه راهنماییهای لازم در خصوص محصولات مختلف ثبت سفارشات مشتریان در سامانه در خصوص نحوه تحوی...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (3 هفته پیش)
 در ارومیه
شرح مسئولیت و وظایف: آشنایی با اصول توسعه، تجهیز و مرچندایزینگ فروشگاه فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره حضوری و تلفنی با مشتریان جهت فروش محصولات ثبت سفارشات تلفنی و حضوری مش...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (3 هفته پیش)
 در تبریز
شرح مسئولیت و وظایف: آشنایی با اصول توسعه، تجهیز و مرچندایزینگ فروشگاه فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره حضوری و تلفنی با مشتریان جهت فروش محصولات ثبت سفارشات تلفنی و حضوری مش...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (3 هفته پیش)
 در تبریز
شرح مسئولیتها و وظایف: فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره با مشتریان و ارایه راهنماییهای لازم در خصوص محصولات مختلف ثبت سفارشات مشتریان در سامانه در خصوص نحوه تحوی...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (3 هفته پیش)
 در ارومیه
شرح مسئولیتها و وظایف: فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره با مشتریان و ارایه راهنماییهای لازم در خصوص محصولات مختلف ثبت سفارشات مشتریان در سامانه در خصوص نحوه تحوی...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (دوشنبه 28 اسفند 1402)
 در زنجان
شرح مسئولیت و وظایف: آشنایی با اصول توسعه، تجهیز و مرچندایزینگ فروشگاه فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره حضوری و تلفنی با مشتریان جهت فروش محصولات ثبت سفارشات تلفنی و حضوری مش...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (چهارشنبه 23 اسفند 1402)
 در تهران
شرح مسئولیتها و وظایف: برنامه ریزی در جهت تحقق پلن فروش و بررسی استراتژی شرکت و برنامه جامع فروش تدوین برنامه های فروش برای تحقق پلن کارشناسان و فروشگاه های مربوطه فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان ...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (سه‌شنبه 22 اسفند 1402)
 در اصفهان
شرح مسئولیت و وظایف: آشنایی با اصول توسعه، تجهیز و مرچندایزینگ فروشگاه فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره حضوری و تلفنی با مشتریان جهت فروش محصولات ثبت سفارشات تلفنی و حضوری مش...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (چهارشنبه 9 اسفند 1402)
 در اهواز
شرح مسئولیتها و وظایف: برنامه ریزی در جهت تحقق پلن فروش و بررسی استراتژی شرکت و برنامه جامع فروش تدوین برنامه های فروش برای تحقق پلن کارشناسان و فروشگاه های مربوطه فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان ...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (چهارشنبه 9 اسفند 1402)
 در اهواز
شرح مسئولیت و وظایف: آشنایی با اصول توسعه، تجهیز و مرچندایزینگ فروشگاه فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره حضوری و تلفنی با مشتریان جهت فروش محصولات ثبت سفارشات تلفنی و حضوری مش...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (چهارشنبه 9 اسفند 1402)
 در اهواز
شرح مسئولیتها و وظایف: فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره با مشتریان و ارایه راهنماییهای لازم در خصوص محصولات مختلف ثبت سفارشات مشتریان در سامانه در خصوص نحوه تحوی...
quantumco.irدر وبسایت کوانتوم  (یک‌شنبه 29 بهمن 1402)
 در زنجان
شرح مسئولیتها و وظایف: فروش محصولات لوازم خانگی به مشتریان بالقوه و بالفعل مذاکره با مشتریان و ارایه راهنماییهای لازم در خصوص محصولات مختلف ثبت سفارشات مشتریان در سامانه در خصوص نحوه تحوی...
مشاهده نتایج بیشتر
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 23:08